Mintbase
CÁC CÔ COLLECTION
Simple Sale
of 10 Available
About
Description
Các Cô Collection được lấy cảm hứng từ hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam gần gũi và thân thuộc
Store
Type
Image
Minted NFTs
10
Listed NFTs
0
Token ID
Multiple Tokens
Splits
Forever Royalties
0%
Split Revenue
0%
Market
2.5%
Details
Storage Gateway
https://arweave.net
Contract
Metadata Id
vnartistsdao.mintbase1.near:da958f0b7c9e4bbe7b2b0b843669793c